barvy fantazy a prisme moon,pryskyřice | výtvarné a kreativní potřeby, kreativní potřeby, výtvarné potřeby

 
 
Registrace
 
 
 

Na úvod » barvy fantazy a prisme moon,pryskyřice

Vyhledávání
 
 
 

barvy fantazy a prisme moon,pryskyřice

PEBEO Fantasy Prisme Effect Paint
řada unikátních barev vyvinutá firmou PEBEO se zárukou originálního výsledku. Fantasy Prisme jsou nové efektní barvy, které vytváří strukturu podobnou medu naneseného hřebenem „honeycomb effect". Řada Fantasy Prisme zahrnuje 28 odstínů v lahvičkách 45ml.

Škála: řada Fantasy Prisme zahrnuje 28 odstínů ve45ml lahvičkách.
Kvalitativní vlastnosti: vysoká světlostálost, ihned připravené kpoužití.
Schnutí silné vrstvy: na dotek 6h, úplné vytvrdnutí 72h.
Povrchové využití: ideální pro tvorbu šperků a dekorací na mnoha materiálech: sklo, zrcadlo, keramika, plexisklo, plátno, kovy, dřevo a další...
Ředění a čištění: minerální líh nebo terpentýn.
Povrch: Krycí schopnost barvy se odvíjí od tloušťky nanesené vrstvy. Barvy plně krycí a lesklé.
Péče a čištění: po zaschnutí barvy odolávají šetrnému mytí. Nenamáčejte a nedávejte do myčky.
Aplikace: lahvičkou netřeste. Barvu řádně promíchejte plochým dřívkem. 

 • PEBEO Fantasy Prisme je vhodné aplikovat pipetou, štětcem Pébéo řady Aqua (Ref. 847...) nebo Sobol (Ref. 955...).
 • Barvu nanášejte klasicky (netupujte) anebo vylévejte přímo zlahvičky na plochý odmaštěný povrch vsilné vrstvě horizontálně.
 • Fantasy Prisme lze kombinovat skonturami Vitrail Cerne Relief.
 • Přidáním Vitrail sparkling medium docílíte glitter (třpytivého) efektu.
 • Pro vytvoření kruhovitého efektu naneste přes zaschlé Fantasy Prisme (schnutí min. 48h) Gédéo glazurovací pryskyřici.
 • Pro vertikální aplikaci barev použijte zahušťovací médium (Ceramic, Vitrail, Moon, Prisme) zamezující stékání.
 • Fantasy Prisme používejte výhradně na dekoraci předmětů, které nebudou přicházet do styku sjídlem a potravinami.

      
PEBEO Fantasy Moon Effect Paint

Řada jedinečných barev vyvinutá firmou PEBEO se zárukou originálního výsledku. Fantasy Moon jsou nové texturní barvy, které mají perleťový efekt a jsou krycí. S těmito barvami lze dosáhnout unikátního efektu, bez ohledu na to zda s nimi pracuje začátečník nebo profesionál.

Škála: Řada zahrnuje 18 odstínů vlahvičkách 45ml.
Kvalitativní vlastnosti: Efekt textury, šupinkovitý efekt, perleťové a krycí, vysoká světlostálost, ihned připravené kpoužití.
Míchání barev: veškeré odstíny lze vzájemně míchat.
Schnutí silné vrstvy: na dotek 2h, úplné vytvrdnutí po 10h.
Povrchy: ideální pro tvorbu šperků a dekorací na mnoha materiálech: sklo, zrcadlo, keramika, plexisklo, plátno, kovy, dřevo a další...
Ředění a čištění: minerální líh nebo terpentýn.
Povrch: Krycí schopnost barvy se odvíjí od tloušťky nanesené vrstvy. Barvy krycí a lesklé.
Péče a čištění: po zaschnutí barvy odolávají šetrnému mytí bez namáčení. Nenamáčejte a nedávejte do myčky.
Aplikace: lahvičkou netřeste. Barvu řádně promíchejte plochým dřívkem.

 • PEBEO Fantasy Moon se mohou aplikovat plochým štětcem.
 • Pro vytvoření mramorovacího efektu zkombinujte Fantasy Moon stransparentními barvami Vitrail.
 • Fantasy Moon lze také kombinovat skonturami Vitrail Cerne Relief.
 • Přidáním Vitrail sparkling medium docílíte glitter (třpytivého) efektu.
 • Výrazného mramorování docílíte aplikací barev Ceramic přes Fantazy Moon.
 • Pro vytvoření kruhovitého efektu naneste přes zaschlé Fantasy Prisme (po zaschnutí min. 48h) Gédéo glazurovací pryskyřici.
 • Pro vertikální aplikaci barev použijte zahušťovací médium (Ceramic, Vitrail, Moon, Prisme) zamezující stékání.
 • Fantasy Prisme používejte výhradně na dekoraci předmětů, které nebudou přicházet do styku sjídlem a potravinami.

Udržujte mimo dosah dětí. Vpřípadě požití ihned vyhledejte odbornou lékařskou pomoc a ukažte obal se štítkem.

Křišťálová pryskyřice   
Nové složení, dokonce ještě více průhledná. Imituje skleněnou pastu; celistvá a průhledná po zaschnutí. Lze tónovat barvami Vitrail. Vhodná pro vytvoření průhledných dekorativních předmětů pomocí forem Gedeo,velmi používaná jako horní krycí vrstva na šperková lůžka.
Skladování: v neprodyšně uzavřené nádobě při teplotě 25 °C.
Čistič: mýdlová voda. Schnutí: 24 hod.
Obsah balení:  1 × pryskyřice, 1 × tužidlo, 1 pár ochranných rukavic, 2 odměrky, 2  špachtle na míchání.
(reference: 766334 – 300 ml, 766336 – 750 ml)

Návod k použití:
1) Ve vhodné nádobě smíchejte 1 část objemu Tužidla (B) ku 2 částem objemu Pryskyřice (Komponenta     A) a pečlivě zamíchejte (zejména v rozích nádoby). Míchejte pomalu, aby se netvořily bubliny. Nyní můžete tónovat barvami Vitrail.
2) Vytvořenou směs nalijte do vazelínou (ref.766320) vymazané formy.
3) Odlitek z formy vyjměte po 12 hodinách.Tuhnutí urychlíte, pokud formu s pryskyřicí umístíte ke zdroji tepla.

TIPY: Pro odměření přesného množství jednotlivých komponent k vyplnění zvolené formy postupujte následovně: vyplňte formu až po okraj vodou, kterou poté přelijte do vhodné odměrky. Na stupnici si odměřte 1/3 objemu pro Tužidlo a zbývající objem pro Pryskyřici (tedy 2/3). Takto odměřená množství pro jednotlivé komponenty poté použijte při tvorbě směsi. Před nalitím pryskyřice musíte formu i odměrku řádně vysušit. Smícháním Pryskyřice a Tužidla v poměru 1:1 získáte odlitek, který po ztuhnutí zůstane měkký.

UPOZORNĚNÍ! – Pryskyřice (Komponenta A): Dráždivý. Nebezpečný pro životní prostředí. Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Dráždí oči a kůži. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží. Nevylévejte do kanalizace. Používejte vhodné ochranné rukavice. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Zabraňte uvolnění do životního prostředí: viz. speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. Složení: obsahuje EPOXY složky. Alkyl(C13/15) (glycidul)ether; reakční látka: Bisfenol-a-(Epichlorhydrin); Epoxy pryskyřice (průměrná molekulání váha < 700).

UPOZORNĚNÍ! – Tužidlo (Komponenta B): Dráždí dýchací orgány. Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití. Způsobuje poleptání. Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí. Při zasažení oči okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. V případě úrazu, necítíteli se dobře nebo při požití, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
Složení: Alkylether Polyamines.

 
 
 
Výsledky 1 - 12 z 12 [Celkem stránek: 1]
 
 
 
 
 
TOPlist